Sound Body - Julia Liedman-Boshko
Startsidan
Aktuellt
Om mig
Logopedi
Ortho-Bionomy
RDT
Young Living
Ringana
Xocai
Prislista
Kontakt
Logopedi.

Som logoped arbetar man med den del av människans kommunikationsförmåga som omfattar rösten - talet och språket. Man undersöker, ställer diagnos och behandlar kommunikationsförmågan hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med olika former av röst- tal- och språkstörningar. Det kan exempelvis handla om försenad språklig utveckling hos barn, stamning, gomdefekter eller afasi, dvs oförmåga att tala eller förstå tal. Man kan även arbeta med ät- och sväljproblem och andra munmotoriska svårigheter samt behandla röstproblem hos t ex lärare. Som logoped har jag också kompetens att utreda och behandla läs- och skrivsvårigheter.

Eftersom jag bedriver logopedverksamheten hemma har jag sett det nödvändigt att begränsa mig till att främst behandla personer med röstproblem, stamning och barn med lättare svårigheter. Jag kan även träna personer med t ex afasi, ensamma eller i grupp. Detta kan antingen ske hos mig eller så kan jag komma till personen/gruppen i fråga och träna där. Vid svårigheter som kräver apparatur som mest förekommer på sjukhus eller som kräver omsorg av ett team (som t ex innefattar läkare, sjukgymnast m fl) kan jag dessvärre inte hjälpa till.

Om du är i behov av logopedisk behandling så kontakta mig gärna så kan vi se om jag kan hjälpa dig.

Behandlingen tar 1 timme.